obligatie
obligatie
Tijdelijke stop op verkoop obligaties


Door de sterke groei van het aantal obligatiehouders (inmiddels bijna 500) heeft Brouwerij Egmond bv de verkoop tijdelijk stopgezet. Je zou zeggen 'hoe meer hoe beter', en dat is ook zo. We zijn trots op onze obligatiehouders en ze zijn zeer waardevol voor ons.
Maar we moeten eerst een plan maken hoe we de jaarlijkse rentebetaling en de feestavond gaan organiseren. Vermoedelijk gaat de verkoop in 2017 weer verder.

   Voorwaarden bierobligaties Brouwerij Egmond

1. De lening is voor onbepaalde tijd. Brouwerij Egmond bv geeft ten bewijze van het bestaan van deze lening een een genummerd certificaat uit.

2. Het certificaat geeft recht op uitbetaling in natura (Sancti Adalberti en/of andere toekomstige biersoorten van Brouwerij Egmond bv), op basis van een rente van 8%, tegen de in de winkel geldende consumentenprijs. De betaling vindt één keer per jaar plaats.

3. Bij verhindering kan de rente uiterlijk 3 maanden na deze feestavond of -middag geïncasseerd worden. Na 3 maanden komt het recht op uitbetaling van de rente te vervallen (tenzij u contact opneemt om een regeling te treffen).

4. Aflossing geschiedt op initiatief van een der partijen, met een opzegtermijn van 3 maanden met dien verstande dat de geldnemer aflossing mag weigeren indien in het betreffende kalenderjaar reeds meer dan 10% van het totaal der leningen aan particulieren is ingelost, aan te tonen door inzage in het deelnemersregister.

5. Het certificaat krijgt de symbolische naam ‘Obligatie’ en houder ervan draagt de eveneens symbolische eretitel ‘lid van de Broederschap Sancti Adalberti’. Van een vereniging in de zin der wet is geen sprake.

6. In gevallen waarin het lid van de Broederschap zich niet gedraagt zoals het betaamt, heeft het bestuur van de Brouwerij Egmond bv het recht om hem de toegang tot de jaarlijkse feestavond of -middag te ontzeggen.
Brouwerij Egmond bv dient in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik te maken.

logo

Het enige Nederlandse abdijbier

Sancti Adalberti abdijbieren worden, in licentie met de abdij van Egmond, ambachtelijk gebrouwen met 100% biologische granen. De toegevoegde lindebloesem geeft een heerlijke geur en samen met het water uit de heilige bron van Adelbert maakt het van Sancti Adalberti een bijzonder bier, geworteld in het verleden van de abdij van Egmond.


© www.peterlassooy.nl