topvisual

Missie en visie Brouwerij Egmond bv


Samenvatting
Inleiding
Op weg naar Brouwerij Egmond
Marketing en Design
Brouwerij Egmond als duurzame ondernemerSamenvatting

De rijke geschiedenis van de abdij van Egmond en het historisch gegeven dat er ooit bier werd gebrouwen was de aanleiding om een Egmonds abdijbier op de markt te brengen. Maar ook de markt zelf lijkt er rijp voor. Er vindt een verschuiving plaats van pils naar speciaalbier en er is een groeiende belangstelling voor lokale producten, zowel bij de detailhandel, de horeca als bij de consument.
Daarbij is duurzaamheid niet langer een loze kreet maar worden overheid, bedrijfsleven en consumenten zich er steeds meer van bewust dat er een transitie moet komen naar een andere manier van produceren en consumeren.
In Abdijbrouwerij Egmond komen al deze componenten samen. Het bier wordt gebrouwen in licentie met de abdij van Egmond, is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en samengesteld uit biologisch geteelde granen die in de omgeving worden geteeld. De brouwerij voorziet in eigen energie, kent emissie noch afval en werkt o.a. met mensen uit de zorg en leerplekken.
Als dat het laatste wonder van Adelbert niet is!


Missie

We brouwen een tripel duurzaam Abdijbier in de directe omgeving van de Egmondse Abdij.
Tripel duurzaam omdat het duurzaam is voor de Abdij, voor de mensen en voor het milieu!


Visie

1. We willen onze brouwerij niet laten leiden door de boekhouding maar door waarden en zingeving.
2. We willen een gezondere wereld voor onze mede-natuur, onze kinderen en de komende generaties.
3. Onze aanpak is goed in plaats van minder slecht. Dus zo snel mogelijk 100% duurzaam.
4. We werken op kleine, lokale schaal. We runnen de brouwerij samen en met plezier.
5. We hebben heldere principes en geen bureaucratische rompslomp
6. We werken aan inclusiviteit en geen competitie.
7. We zijn niet de goedkoopste maar wel de beste voor nu en voor de komende generaties.


Doelstellingen

Consument
Wij bieden de consument een heerlijk traditioneel gebrouwen abdij bier. Het is volop genieten door de smaak en de lange historie die hoort bij het bier. Door de continue verduurzaming van het volledige beleid rond de brouwerij, het brouwproces, de grondstoffen en het personeel is het in alle opzichten genieten!

Horeca
Uiteraard kunnen de consumenten in de wijde omgeving van Egmond-Binnen ook genieten van dit geweldige bier bij vele restaurants, bars en cafe's.

De Abdij
De brouwerij moet volledig passen binnen de doelstellingen van de Abdij en de winkel.
Sancti Adalberti speciaalbier ondersteunt de doelstellingen en de uitstraling van de Egmondse Abdij. Jaarlijks wordt er een bedrag aan de abdij overgemaakt, afhankelijk van het geproduceerde volume. Zo draagt de brouwerij bij aan de instandhouding van het abdijpatrimonium.

Duurzaamheid
De brouwerij voldoet aan de huidige duurzaamheidsdoelstellingen.
Het brouwproces wordt uitgevoerd volgens de meest duurzame richtlijnen.
Er worden grondstoffen gebruikt die biologisch en/of duurzaam in de omgeving zijn verbouwd.


Financieel

Het inkomen van de brouwerij wordt gegenereerd uit verkoop van bier en biergerelateerde producten aan horeca en retail, in de eigen winkel en proeflokaal en door het geven van rondleidingen.Inleiding

Het verleden

Omstreeks 690 kwam Adelbert naar onze streek om de Friezen die hier woonden te kerstenen.
Hij vestigde zich op een plekje in de duinen dat Egmond genoemd werd. Aan Adelbert worden veel wonderen toegeschreven. In 740 overleed Adelbert en hij werd begraven op zijn plekje in de duinen, dat al spoedig een bedevaartsoord werd. In 922 kwam het gebied in handen van Graaf Dirk I, de eerste graaf van Holland. Dirk I had een nonnenkloostertje in Hallem (nu Egmond-Binnen). Adelbert verscheen in de droom van Wilfsit, een der nonnen, en zei dat men hem moest opgraven en opnieuw begraven in het kloostertje van Hallem. Dirk liet het gebeente van Adelbert opgraven en toen gebeurde het wonder.
Op de plek waar ze hem vonden welde een bron op. Sinds die tijd is deze bron altijd aanwezig geweest en men beweerde dat het water oogziekten en dwaasheid genas. Aan Adelbert worden veel wonderen toegeschreven. Die wonderverhalen zijn in 980 opgeschreven en het blijkt dat Adelbert door de bevolking al spoedig als heilige werd vereerd. Zowel christenen als niet-christenen riepen zijn hulp in.

abdij1573

Het houten klooster werd vervangen door een stenen abdij die uitgroeide tot een centrum van kennis en macht. Tot in de wijde omtrek had de abdij bezittingen en de monniken stonden aan de basis van de inrichting van het land. Tot in het jaar 1573. In de strijd tegen de Spanjaarden werden alle kerken en grote gebouwen in de omgeving verwoest door Dirk van Sonoy. Zo ook de abdij van Egmond. Maar uit de geschiedschrijving weten we dat Sonoy de brouwketel had meegenomen om wapentuig van te maken.
Of er daadwerkelijk bier gebrouwen werd is zeer waarschijnlijk. Bier was destijds gezonder dan water en men dronk het regelmatig.
Elke plaats had zijn eigen brouwerijen en in Haarlem was brouwer een van de meest voorkomende ambachten. Alkmaarse bierbrouwers hadden zelfs een eigen duinwaterwinpunt bij Schoorl.
Het zuivere en schone duinwater werd met speciale boten naar de Bierkade verscheept.
Eeuwenlang heeft de ru•ne in het landschap gestaan, totdat de laatste steen was verkocht. Pas van 1935 tot 1950 is er een nieuwe abdij gebouwd. Er wonen nu dertien benedictijner monniken in de Sint- Adelbertabdij die leven volgens de regel van onze Heilige Vader Benedictus.

Het heden

De rijke historie van de abdij van Egmond was nauwelijks zichtbaar in de omgeving van de abdij zelf.
Zelfs de bewoners van Egmond-Binnen wisten nauwelijks wie Adelbert was. Daar kwam verandering in toen Stichting De Wielenmaker het project Monnikenwerk startte en daar subsidies voor binnenhaalde. Het Monnikenpad werd bedacht, een wandeling door de Egmonden die alle cultuurhistorische punten aan elkaar knoopt.
Weldra ontstond ook het gevoel dat er weer een Egmonds abdijbier zou moeten zijn. In gesprekken met abt Gerard Mathijsen werd duidelijk dat ook de abt, als zoon van een bierbrouwer, dit zeer op prijs zou stellen. Niet dat de monniken het zelf zouden gaan brouwen, maar wel in licentie met de abdij.
Het concept werd bedacht: een speciaalbier geankerd in het verleden van de abdij.
Het bier ÔSancti AdalbertiÕ is ge‘nt met het water uit de geneeskrachtige bron van de Adelbertusakker.
Maar dat niet alleen, er is ook lindebloesem in het bier verwerkt in relatie met de linden op de Abdijlaan en de Adelbertusakker.
Op 24 april 2009 werd het heilige water in een gezegende kruik naar Amsterdam gebracht waar het als gastbrouwsel werd gebrouwen door Brouwerij De Prael.
Op 28 juni was het feest in Egmond-Binnen. Ieder jaar rond 25 juni wordt de sterfdag van de heilige Adelbert gevierd door de parochie. Maar dit jaar werd ook het Monnikenpad officieel geopend en... het abdijbier Sancti Adalberti gepresenteerd. Gezeten op een Fries paard kwam Dirk van Sonoy het eerste fust afleveren bij de abdij van Egmond. Hij was het die in 1573 de abdij verwoestte, nadat hij eerst de brouwketel had meegenomen.
Abt Gerard Mathijsen tapte het eerste glas Sancti Adalberti voor burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Bergen. Het bier was al direct een groot succes en een aantal horeca-ondernemingen bestelden het. In 2010 werd een productie bereikt van 8.500 liter.


De toekomst

Het bier was goed, het concept was goed, de marketing en de vormgeving waren goed, kortom het kon niet meer stuk. Omdat de markt voor tripel in de zomer een beetje inzakt werd besloten om ook een witbier op de markt te brengen. Aan Frans Ruiter werd gevraagd of hij hiervoor een recept wilde maken. Frans is voorzitter van de Noord-Hollandse afdeling van Pint, een organisatie die zich bezeighoudt met de promotie van speciaalbieren. Hij koos voor een weizenbier en begeleidde het brouwproces bij De Prael.
Op 19 mei werd het dus gepresenteerd en het was in 10 dagen uitverkocht.
De Prael moest alle zeilen bij zetten om aan de vraag naar Egmondse Tripel en Egmondse Witte te voldoen en vaak lukte dat niet. In goed overleg werd besloten om de samenwerking af te bouwen en het bier vloeiend over te laten gaan naar een andere brouwerij. Dat werd de 'Proef'brouwerij in Lochristi - Belgi‘.
Het heilige water uit de bron is nu dus ook naar Lochristi gebracht.
Lochristie ligt onder de rook van Gent, daar waar ooit de monniken van Egmond vandaan kwamen. Bij de Proefbrouwerij is een verdere groei gegarandeerd.
Redenen genoeg om de mogelijkheden te onderzoeken om een brouwerij op te richten in Egmond-Binnen. Maar dan wel een volgens het principe People, Planet, Profit.
Voorzien in eigen energie, geen afval produceren en grondstoffen zoveel als mogelijk betrekken uit de omgeving. Inkomen moet gegenereerd worden uit de verkoop van bier en biergerelateerde producten, een proeflokaal en het geven van rondleidingen.
Lassooy vond een partner in Ward de Groote, adviseur in duurzaam ondernemen en samen hebben zij een brainstormgroep in het leven geroepen om te zien of een dergelijk plan levensvatbaar was. In de groep zaten mensen uit de zorg, uit de biologische landbouw, uit het onderwijs, ondernemers en een afgevaardigde van de abdij. Op basis van deze brainstormsessies werd besloten om door te gaan.
De volgende stap was het oprichten van een klankbordgroep.
Vijf mensen, deskundig op het gebied van duurzaam ondernemen, financi‘n, bouwkunde, marketing en design, allen door de wol geverfde ondernemers. Zij laten zich adviseren door een jurist en deskundigen uit het brouwersvak.
Doelstellingen worden vastgesteld: de cultuurhistorische waarde van de Egmonden en de abdij van Egmond te promoten.
Het bier is een middel daartoe.


Op weg naar Brouwerij Egmond


People, Planet, Profit

People

Abdijbrouwerij Egmond is niet zomaar een brouwerij. Abdijbrouwerij Egmond is een winstgevende brouwerij die op een sociaal, ethisch en milieu verantwoordelijke wijze een hoge kwaliteit ambachtelijk bier brouwt. Verkoop is niet de enige focus van de onderneming. Als je constant nieuwe medewerkers moet aannemen raak je verwijderd van je oorspronkelijke doelen: plezier hebben, een geweldige werkomgeving handhaven en een uitstekend product produceren, dat geen impact heeft op het milieu.
Naast hoogwaardig geschoolde werknemers
werkt de brouwerij met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en is ook een onderwijsleerbedrijf. In het pand nabij de Abdij van Egmond leren (v)mbo-ers en hbo-ers het brouwersvak. Ook leren ze wat er komt kijken bij een eigen zaak.

Onze medewerkers
Succesvol ondernemen staat of valt met de kwaliteit en de betrokkenheid van de medewerkers. Bij Abdijbrouwerij Egmond worden werknemers ook eigenaar en krijgen een stem in het beleid van de onderneming. Zij krijgen een aandeel in het financieel resultaat, goed of slecht. Door een Ôopen book managementÕ weten zij precies wat een liter bier kost en zullen binnen hun werkomgeving proberen die kosten omlaag te krijgen, uiteraard binnen de duurzaamheidsdoestellingen. Medewerkers geven om de kosten, om de kwaliteit en om elkaar.
Daarnaast biedt Abdijbrouwerij Egmond per jaar een aantal mensen met een makke een volwaardige dagbesteding.
Dit kan een begin zijn van re•ntegratie. Bijvoorbeeld door mee te helpen met bierbrouwen, het reinigen van de brouwinstallatie, het bottelen van bier, bierflesjes etiketteren, dozen inpakken en merken, het maken van houten kratten voor de flessen en het transporteren van bier.

Onderwijsleerbedrijf
Abdijbrouwerij Egmond is geschikt als onderwijsleerbedrijf omdat zij verschillende werkprocessen en voortdurende activiteiten biedt. Leerlingen kunnen er projectmatig aan de slag, zoals met de inrichting en de installatie van de bierketels. Maar er zijn ook activiteiten van langere duur, zoals horeca- en marketingwerkzaamheden.
En uiteraard wordt er bier gebrouwen! Het werk dat leerlingen in de brouwerij kunnen doen is leerzaam en past bij verschillende opleidingen, zoals art & design, bouw en meubelmaker, installatietechniek, chemie, horeca en recreatie. Stichting Abdijbrouwerij Egmond is in gesprek met het Clusius College over een mogelijke samenwerking.

Voordelen voor iedereen
De samenwerking tussen opleidingsinstituten en de brouwerij levert voor iedereen voordelen op.
Docent en ondernemer leren elkaar beter begrijpen en waarderen. Daardoor kunnen zij leerlingen beter sturen.
Of een onderwijsleerbedrijf goed werkt, hangt uiteraard ook af van de inzet van de ondernemers die meedoen. Ze moeten het leuk vinden om met jongeren te werken. Ook zullen zij goed in moeten kunnen schatten hoe de verschillende taken het beste kunnen worden verdeeld. Dat vraagt vaak geduld. Tot slot is de bierbrouwerij een perfecte plek om met deelnemers over verantwoord alcoholgebruik in gesprek te gaan.

Planet

Abdijbrouwerij Egmond gaat regiogebonden abdijbier brouwen. Er komen diverse ambachtelijk gebrouwen biersoorten die een link hebben met de Abdij van Egmond en de grondlegger Adelbertus.
De nadruk wordt gelegd op het ambacht bierbrouwen, op de historische waarde van de Abdij en op duurzaamheid. We maken gebruik van traditionele brouwketels en brouwtechnieken. Het pand waarin de brouwerij is gevestigd voldoet aan de actuele duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn volkomen transparant over deze doelstellingen en onze inspanningen om er aan te voldoen.
Het hele proces van bierbrouwen is door een ieder te beleven. Er zijn in de brouwerij rondleidingen.

Het brouwproces

De Bierbrouwerij Egmond brouwt alle biersoorten op ambachtelijke wijze met pure en duurzame producten. Het bier is van hoge gisting en wordt na rijping nog lekkerder. De brouwsels worden geproduceerd in een ketel van 1000 liter. Speciale samenstellingen van mout, hop, gist, lindebloesem en water uit de Adelbertusbron worden met zorg samengesteld en tot een prachtig product gebrouwen. Grondstoffen worden zoveel mogelijk in de omgeving aangekocht. Ook het proces zelf wordt uitgevoerd volgens de meest duurzame richtlijnen. Over deze richtlijnen en onze inspanningen op dit gebied wordt uitgebreid informatie vertrekt tijdens de rondleiding door de brouwerij.

Het proeflokaal en de winkel
De verschillende biersoorten zijn bestemd voor verkoop aan zowel de consument (locale, regionale en toeristen) als aan de vakhandel (horeca, slijterij en groothandel) in diverse formaten. Iedere rondleiding eindigt in ons gezellige proeflokaal. Op schermen worden de bezoekers verder ge•nformeerd over alle belangrijke items rond de brouwerij, het brouwproces, de grondstoffen, alle duurzaamheidsinspanningen en ons prachtige bierassortiment. Graag wordt er voorzien in de behoefte die consumenten krijgen bij de kennismaking met het Sancti Adalberti bier. Dit is een prima locatie voor de ge•nteresseerde toerist en de echte bierliefhebber. Uiteraard worden er in de proeverij slechts kleine productconfrontaties gedaan. De consument wordt in de winkel de mogelijkheid geboden tot aankoop.

Profit

Profit komt op de laatste plaats. Maar de brouwerij heeft wel inkomsten nodig.
Deze eigen inkomsten bestaan uit de verkoop van speciaalbier en biergerelateerde producten, het geven van rondleidingen en workshops en het beheren van een proeflokaal. Aan de abdij worden royalties afgedragen voor het gebruik van de naam en het zegel. Hierbij worden de regels gehanteerd zoals die zijn vastgelegd door de Belgische Unie van Bierbrouwers.
Marketing & design

Merk
De marketing is niet gericht op de massa. Blijft ver van de schreeuwende, op mannen gerichte reclame, bekend van de grote biermerken. Het merk dringt zich niet op. Gebruikt duurzaamheid niet als een marketingtool maar gelooft er echt in, vindt het eigenlijk vanzelfsprekend. Respect voor mensen (people) en voor het milieu (planet). Respect voor het landschap (Noord-Holland) en de cultuurhistorie (abdij van Egmond). Eerlijk, eenvoudig en echt. We gaan niet voor een Ôone night standÕ maar voor een langdurige relatie. Sancti Adalberti is een merk met een verhaal, gebruikers gaan op zoek naar dat verhaal en worden vanzelf ambassadeur. Het merk bindt zich sterk aan de ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland en de invloed van de abdij van Egmond daarop. Presentatie van nieuwe soorten grijpt terug op dat verleden.

Reclame, PR en promotie
Sancti Adalberti beweegt zich in een nichemarkt, voornamelijk in de gemeente Bergen. Dat maakt reclame en PR eenvoudig. Klanten worden persoonlijk bezocht en voorzien van promotiemateriaal. Nieuwe ontwikkelingen worden gemailed en er wordt een website bijgehouden. Er wordt een Broederschap van aandeelhouders opgericht, die jaarlijks op een feestavond bijeenkomen. In samenwerking met de LionÕs club wordt jaarlijks de dag van Sancti Adalberti georganiseerd, met o.a een middeleeuwse maaltijd. In het proeflokaal worden met regelmaat evenementen georganiseerd.
Jaarlijks wordt meegedaan aan het Noord-Hollands Bierfestival.
Klanten krijgen verkoopondersteuning met affiches, bierviltjes, tafelruiters en vlaggen. Alle communicatie voldoet aan de regels, vastgelegd door de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)

promotie


Bedrijfsportfolio

Bier
Rondleidingen
Brouwcursussen
proeflokaal
Winke
l

Glazen
Ieder bier vraagt om zijn eigen glas. Sancti Adalberti tripel en dubbel wordt gedronken in een bokaal en het witbier in een slank glas.

Mussenkasten
De geschenkverpakking van Sancti Adalberti heeft dezelfde uitgangspunten als het bier. Natuurlijke grondstoffen, milieuvriendelijk en sociaal betrokken. De verpakking kent een tweede gebruik als mussenkast en worden gemaakt door cliënten van GGZ in Heiloo. Ze zijn er in drie soorten, de kapel, de kerk en de kathedraal.
Brouwerij Egmond als duurzame ondernemer   

Ambitie

Abdijbrouwerij Egmond richt zich op ambachtelijk gebrouwen bieren van de allerhoogste kwaliteit.
Die kwaliteit moet ook tot uiting komen in de wijze waarin wordt omgegaan met landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden.

Verduurzaming van de grondstoffen

De brouwerij zal het biologisch telen van grondstoffen zoals gerst, tarwe en hop zoveel mogelijk stimuleren. Er zal samenwerking gezocht worden met agrarische bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Met deze agrari‘rs kan een plan van aanpak gemaakt worden om tot verduurzaming van de productie te komen. Er kunnen vaste teeltafspraken gemaakt worden. Het kan een impuls voor de regio betekenen.
De verduurzaming van de landbouw zal ook een impuls betekenen voor de landschappelijke waarde en de biodiversiteit. Extensief beheerde graanvelden, afgewisseld met bloemrijk grasland passen geheel binnen de doelstellingen van rijk, provincie en gemeente ten aanzien van gebruiksfuncties in het landelijk gebied.

Intensivering landbouw zet biodiversiteit onder druk

Niet alleen in Nederland maar in de hele EU blijken planten en dieren van het agrarische gebied onder druk te staan door de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. Akkers en weilanden bieden inmiddels nauwelijks geschikte leefgebieden meer voor wilde planten en dieren. De variatie in het Nederlandse landschap neemt af met het verdwijnen van kenmerkende landschapselementen, patronen, teelten en structuren. Regio's gaan steeds meer op elkaar lijken en daardoor verdwijnen ook de kenmerkende verschillen in soortensamenstelling tussen de regio's.
Het rijk streeft via verduurzaming van de productie en vermindering van de ecologische voetafdruk naar een vermindering van de effecten van ons beslag op de wereldwijde ruimte. De rijksoverheid vindt landbouw duurzaam als het schoon produceert, bijdraagt aan het in stand houden van natuur en biodiversiteit en het behoud bevordert van karakteristieke landschappen en een vitaal platteland. Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de transitie 'Duurzame landbouw'.
De provincie Noord-Holland volgt in haar beleid ten aanzien van landschap en cultuurhistorie de koers 'Behoud door ontwikkeling'. Dit beleid berust op vier pijlers. Deze zijn gericht op het behoud, versterken of ontwikkelen van: de landschappelijke en cultuurhistorische variatie; de leesbaarheid van het landschap; de historische en ruimtelijke samenhang en de historische relaties tussen stad en land. Deze vier pijlers zijn voor de provincie doorvertaald naar diverse deelgebieden, zoals Kennemerland, waartoe Bergen behoort en zijn als input gebruikt voor de visie van het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) van de gemeente Bergen.

Actief in dorp en regio

Abdijbrouwerij Egmond wil een actieve rol gaan spelen in het dorp en de regio. Niet alleen steunt zij door haar inkoop de lokale agrarische sector maar zal zij ook de lokale verenigingen ondersteunen. Er zal actief gewerkt worden aan een programma voor verantwoord alcoholgebruik. Vanuit de brouwerij kan een wandeling over het Monnikenpad gemaakt worden, waar kan worden kennisgemaakt met het unieke landschap. Door royalties af te dragen aan de abdij van Egmond wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dit patrimonium.

Verpakking

Ten aanzien van het milieu is er nog veel winst te halen uit het gebruik van verpakkingen. Er wordt gebruik gemaakt van glas zonder statiegeld.
Statiegeld is ooit begonnen als methode van de leveranciers van producten om de kosten voor hun verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden. Door hergebruik van flessen werden de kosten gedrukt. Rond 1980 werden de kosten van verpakkingen, zoals glas, echter zo laag, dat hergebruik om die reden niet meer kosteneffectief was. Gebruikt glas wordt inmiddels vooral ingezameld via de glasbak, waarna het tot nieuw glas wordt omgesmolten, in plaats van de oude flessen te reinigen en opnieuw te vullen. Want ook het transport en reinigen van flessen is milieubelastend.
De 4-pack verpakking is ontwikkeld voor de retail en wordt op verzoek geleverd. De verpakking is gemaakt van FSC karton en wordt in 1 kleur bedrukt.
Er worden geen stalen fusten gebruikt, maar zgn. Keykeg fusten, gemaakt van recyclebaar materiaal.
Het one-way fust is milieuvriendelijker dan de roestvrijstalen fusten, zowel in productie als in transport.


Energie

Abdijbrouwerij Egmond zal voor een groot gedeelte in eigen energie voorzien door bij de bouw hiervoor al voorzieningen te treffen. Bijvoorbeeld het biogas dat op de bedrijfsafvalwaterzuivering ontstaat, kan effici‘nt worden omgezet in groene energie.


Water

Productiewater
Een brouwerij gebruikt gemiddeld 4,5 hl water per hl bier. De meeste brouwerijen gebruiken grondwater, leidingwater en water uit eigen bronnen. Onderzocht zal worden welk watergebruik in Egmond-Binnen voor het milieu het meest gunstig is.

Afvalwater
Wettelijk bepaald dient al het afvalwater van de brouwers in Nederland gezuiverd te worden. Deze zuivering kan na lozing op het riool door het waterschap worden uitgevoerd, of on-site door middel van een eigen waterzuiveringsinstallatie.
Water kan met behulp van zowel ana‘robe als a‘robe bacteri‘n gezuiverd worden. Ana‘robe
bacteri‘n zijn bacteri‘n die niet van zuurstof afhankelijk zijn om verontreinigingen in het water om te zetten. Deze bacteri‘n behoeven een laag zuurstofniveau, omdat zij andere stoffen gebruiken bij chemische omzetting. Bij deze omzetting worden zowel water als koolstofdioxide en methaangas ontwikkeld. Dit methaangas is het biogas dat door de brouwers gebruikt wordt om de energie op te wekken die gebruikt wordt voor de bierproductie.
Na de ana‘robe afvalwaterzuivering is het water nog niet genoeg gereinigd om als schoon te
worden geclassificeerd. Voor de brouwers zijn er nu 2 opties: of dit voorgereinigde water wordt op
het riool gestort, waarna het verder behandeld wordt door het desbetreffende waterzuiveringsbedrijf; of het water ondergaat nog een tweede zuivering door a‘robe bacteriën.
A‘robe bacteriën kunnen alleen stoffen omzetten wanneer er voldoende zuurstof aanwezig is.
Zij hebben zuurstof nodig voor elke chemisch reactie die ze uitvoeren. Meestal zijn de producten waar deze bacteriën verontreinigingen in omzetten koolstofdioxide en water.


Afval is voedsel

Er zijn twee afvalstromen. Bierbostel komt vrij bij de productie van bier en is een hoogwaardig eiwitrijk veevoer. Bierbostel wordt vooral gebruikt door melkveehouders die het eiwitgehalte in het voederrantsoen willen verhogen. Ook bevordert het de penswerking van de koe waardoor het voer beter verteerd kan worden. De melkveehouders in de omgeving zullen het graag komen ophalen. De milieuwinst is duidelijk: minder import van soja.
De tweede groep bestaat uit de restproducten, waarvan 99% gerecycled wordt.

schemalogo

Het enige Nederlandse abdijbier

Sancti Adalberti abdijbieren worden, in licentie met de abdij van Egmond, ambachtelijk gebrouwen met 100% biologische granen. De toegevoegde lindebloesem geeft een heerlijke geur en samen met het water uit de heilige bron van Adelbert maakt het van Sancti Adalberti een bijzonder bier, geworteld in het verleden van de abdij van Egmond.


© www.peterlassooy.nl